خط مشی

شرکت رنگین بلاش پیشرو در طراحی و ساخت انواع رنگ های، اتومبیلی، صنعتی و حفاظتی،ساختمانی و لاکهای عایق الکتریکی ، خط مشی سازمان را با اتکا به تجربه علمی و عملی مدیران ارشد سازمان در راستای بر آورده سازی نیازها و انتظارات مشتریان خود به عنوان الگویی برای اجرای فعالیت ها و تصمیم گیری ها در کلیه سطوح سازمانی به شرح زیر معرفی نموده است:

  • حفظ شان، منزلت و رضایتمندی مشتریان بعنوان ارزشمندترین دارائیهای سازمان
  • توسعه کمی و کیفی محصولات در راستای دستیابی به سهم بیشتر از نیاز های بازار
  • حفظ و توسعه منابع انسانی و ارتقاء سطح علمی ، عملی و رفاهی کارکنان

لذا مدیریت شرکت با علاقه مندي کامل و با همه توان، در جهت تامین اهداف وخط مشی شرکت بر سيستمنظارت داشته و آن را مورد ارزيابي قرار میدهد و به اين منظور از تمامي پرسنل تقاضا نموده علاوه بر همکاري و تلاش نسبت به درک و فهم شعاراصلي مجموعه يعني کارمناسب و صحیح ضامن تحقق اهداف است کوشا بوده و تلاش خود را براي رشد فردي و سازماني و حفظ و شايستگي سيستم به کار ببرند.

مدیریت مجموعه در رعايت و بازنگري اين خط مشي کوشا بوده و کليه پرسنل را در رساندن به اين اهداف ياري مي نمايند.